Събития


Назад

'МАРИНЕЛИ БИЛД' ЕООД открива процедура „Избор с публична покана”


"МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД  открива процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по част от трета степен на професионална квалификация (СПК), по професия "Моделиер-технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401 и организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската референтна рамка за ключови компетенции по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по част от трета СПК, по професия "Моделиер-технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската референтна рамка за ключови компетенции по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

http://agressia.eu/attachments/events/DocumentsTarg/OP1.rar

http://agressia.eu/attachments/events/DocumentsTarg/OP2.rar